Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín